بازده روزانه صندوق

از تاریخ تا تاریخ
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی سالانه صندوق
361 1395/12/05 0 (0.01)
362 1395/12/04 0 (0.01)
363 1395/12/03 0 (0.01)
364 1395/12/02 0.03 0.12
365 1395/12/01 0 (0.01)
366 1395/11/30 0 (0.01)
367 1395/11/29 0 (0.01)
368 1395/11/28 0 (0.01)
369 1395/11/27 0 (0.01)
370 1395/11/26 0.51 1.89
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق