برای مشاهده رزومه مدیر صندوق به لینک زیر مراجعه نمایید