برای مشاهده رزومه حسابرس به لینک زیر مراجعه نمایید.