دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی دعوت می شود تا در جلسه مجمع که ساعت 10 روز یکشنبه 12/09/1396 در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک33، طبقه2، تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه 1-تغییر رکن متولی صندوق 2-...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست