صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۰.۰۱۶)% (۰.۵۹۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۰.۱۰۵)% (۰.۳۲۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۰.۴۷۹)% (۳.۲۹۸)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۱.۸۰۸)% (۸.۰۴۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۲.۹۸۱)% (۲۲.۸۵۵)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ %۱۰.۸۱۱ (۰.۷۵۶)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۵۳.۷۵۴)% %۱۳۸۳.۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۰۵۷۹۴۸۳۳۲۶۳۱۴۲E+۱۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%