صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ (۰.۰۳) ۱.۲۱ (۱۱.۳۷) ۷,۸۳۱.۵۲
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۶) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۰.۰۳) (۲.۶۲) (۱۱.۲۸) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۰۳) (۱.۲۵) (۱۱.۳۶) (۹۹)
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ (۰.۰۳) ۱.۱۶ (۱۱.۳۵) ۶,۷۴۳.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۰۳) (۰.۶۸) (۱۱.۲۷) (۹۱.۶۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ (۰.۰۳) ۱.۵۱ (۱۱.۳۵) ۲۳,۶۶۹.۷
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ (۰.۰۳) ۱.۰۸ (۱۱.۳۴) ۴,۹۰۸.۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ (۰.۰۳) ۰.۷۲ (۱۱.۳۲) ۱,۲۸۷.۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ (۰.۰۳) ۱.۵۲ (۱۱.۲۴) ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ (۰.۰۳) ۱.۶۱ (۱۱.۲۳) ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۸۹ (۱۱.۳۱) ۲,۴۱۱.۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۲) ۰