صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۵) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۵) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۱۴ (۱۱.۴۳) ۶۸.۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۰.۰۱) ۰.۸۹ (۴.۸۲) ۲,۴۵۷.۰۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ (۰.۰۳) ۰.۳۸ (۱۱.۳۴) ۲۹۸.۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۰۳) (۱) (۱۱.۳۴) (۹۷.۴۶)
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۰۳) ۰.۱۷ (۱۱.۳۴) ۸۷.۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۳) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۰۳) ۰.۲۲ (۱۱.۳۲) ۱۱۹.۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۰۳) (۱.۳۹) (۱۱.۳۲) (۹۹.۳۹)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۱.۳۱) ۳۱.۳۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۰۳) (۰.۳) (۱۱.۳۱) (۶۶.۶۹)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ (۰.۰۳) ۱.۲۱ (۱۱.۳) ۷,۸۶۱.۷۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۹۱ ۰.۸۳ ۲,۶۰۲.۰۷ ۱,۹۴۶.۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۱) ۰