صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تغییر حسابرس تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تغییر آدرس تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ تغییر متولی تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ اصلاح مواد ۱۴،۱۵و ۱۶ اساسنامه تغییرات اساسنامه