صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۷۱۲,۴۴۸,۸۸۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۴۱۷,۱۲۴ ۴۱۷,۱۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۱۲,۴۴۸,۸۸۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴۱۷,۲۴۴ ۴۱۷,۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۲۴,۳۷۳,۷۷۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۴۱۷,۳۶۳ ۴۱۷,۳۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۳۶,۲۹۹,۱۷۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۴۱۷,۴۸۲ ۴۱۷,۴۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۴۸,۲۲۴,۵۹۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۴۱۷,۶۰۲ ۴۱۷,۶۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۶۰,۱۵۰,۰۳۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۴۱۷,۷۲۱ ۴۱۷,۷۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۷۲,۰۷۵,۶۵۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۴۱۷,۸۴۰ ۴۱۷,۸۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۸۴,۰۰۱,۴۶۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۴۱۷,۹۵۹ ۴۱۷,۹۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۹۵,۹۲۷,۴۴۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۴۱۷,۹۹۹ ۴۱۷,۹۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۹۹,۸۶۴,۶۰۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۴۱۸,۱۱۸ ۴۱۸,۱۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۱۱,۷۹۲,۷۳۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۴۱۸,۲۳۷ ۴۱۸,۲۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۲۳,۷۲۰,۸۷۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۴۱۸,۳۵۶ ۴۱۸,۳۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۳۵,۶۴۹,۰۳۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۴۱۸,۴۷۶ ۴۱۸,۴۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۴۷,۶۳۷,۳۷۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۴۱۸,۵۹۶ ۴۱۸,۵۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۵۹,۵۹۴,۲۸۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۴۱۸,۷۱۶ ۴۱۸,۷۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۷۱,۵۵۱,۳۶۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۴۱۸,۸۳۵ ۴۱۸,۸۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۸۳,۵۰۸,۶۳۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۴۱۸,۸۳۲ ۴۱۸,۸۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۸۳,۲۲۵,۷۸۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۴۱۸,۹۵۰ ۴۱۸,۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۹۴,۹۵۳,۶۴۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۴۱۹,۰۶۹ ۴۱۹,۰۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۰۶,۹۱۱,۲۷۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۴۱۹,۱۸۹ ۴۱۹,۱۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۸,۸۶۹,۰۸۳