اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,565,871,057
قیمت صدور هر واحد (ریال): 205,659
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 205,659
قیمت آماری هر واحد (ریال): 205,659
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص )
متولی صندوق : شرکت سبدگردان کاریزما(سهامی خاص )
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : احمد علی فرهودی ,عرفان لاجوردی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی ,پرهام اصلانی صومعه
مدیر ثبت : این نوع صندوق ندارد.
ضامن نقد شوندگی اول : این نوع صندوق ندارد.
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/26
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 205,659 205,659 0 0 0 0 0 100,000 20,565,871,057
  2 1396/12/26 205,673 205,673 0 0 0 0 0 100,000 20,567,295,786
  3 1396/12/25 205,687 205,687 0 0 0 0 0 100,000 20,568,734,804
  4 1396/12/24 205,702 205,702 0 0 0 0 0 100,000 20,570,188,086
  5 1396/12/23 205,717 205,717 0 0 0 0 0 100,000 20,571,655,603
  6 1396/12/22 205,731 205,731 0 0 0 0 0 100,000 20,573,137,334
  7 1396/12/21 205,746 205,746 0 0 0 0 0 100,000 20,574,633,251
  8 1396/12/20 205,761 205,761 0 0 0 0 0 100,000 20,576,143,328
  9 1396/12/19 205,777 205,777 0 0 0 0 0 100,000 20,577,717,541
  10 1396/12/18 205,793 205,793 0 0 0 0 0 100,000 20,579,254,920
  11 1396/12/17 205,808 205,808 0 0 0 0 0 100,000 20,580,807,312
  12 1396/12/16 205,824 205,824 0 0 0 0 0 100,000 20,582,369,720
  13 1396/12/15 205,839 205,839 0 0 0 0 0 100,000 20,583,949,583
  14 1396/12/14 205,855 205,855 0 0 0 0 0 100,000 20,585,543,455
  15 1396/12/13 205,872 205,872 0 0 0 0 0 100,000 20,587,151,311
  16 1396/12/12 205,894 205,894 0 0 0 0 0 100,000 20,589,405,535
  17 1396/12/11 205,910 205,910 0 0 0 0 0 100,000 20,591,023,055
  18 1396/12/10 205,926 205,926 0 0 0 0 0 100,000 20,592,604,506
  19 1396/12/09 205,942 205,942 0 0 0 0 0 100,000 20,594,199,872
  20 1396/12/08 205,798 205,798 0 0 0 0 0 100,000 20,579,776,250
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi