اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,596,156,468
قیمت صدور هر واحد (ریال): 205,962
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 205,962
قیمت آماری هر واحد (ریال): 205,962
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص )
متولی صندوق : شرکت سبدگردان کاریزما(سهامی خاص )
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
کمیته سرمایه گذاری : احمد علی فرهودی ,عرفان لاجوردی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی ,پرهام اصلانی صومعه
هیئت مدیره صندوق :
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/26
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه