اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 100,001-
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,255,465,933
قیمت صدور هر واحد (ریال): 198,690
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 212,555
قیمت آماری هر واحد (ریال): 198,690
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص )
متولی صندوق : شرکت سبدگردان کاریزما(سهامی خاص )
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : احمد علی فرهودی ,عرفان لاجوردی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی ,پرهام اصلانی صومعه
مدیر ثبت : این نوع صندوق ندارد.
ضامن نقد شوندگی اول : این نوع صندوق ندارد.
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/26
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 198,690 212,555 13,865- 0 0 0 0 100,000 21,255,465,933
  2 1397/03/04 198,592 212,456 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,245,634,465
  3 1397/03/03 198,494 212,358 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,235,816,754
  4 1397/03/02 198,396 212,260 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,226,012,773
  5 1397/03/01 198,338 212,203 13,865- 0 0 0 0 100,000 21,220,257,940
  6 1397/02/31 198,239 212,103 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,210,308,596
  7 1397/02/30 198,140 212,004 0 0 0 0 0 100,000 21,200,418,724
  8 1397/02/29 198,091 211,956 0 0 0 0 0 100,000 21,195,561,143
  9 1397/02/28 197,991 211,856 0 0 0 0 0 100,000 21,185,579,424
  10 1397/02/27 197,892 211,756 0 0 0 0 0 100,000 21,175,611,857
  11 1397/02/26 197,792 211,657 0 0 0 0 0 100,000 21,165,658,417
  12 1397/02/25 202,693 211,557 0 0 0 0 0 100,000 21,155,716,343
  13 1397/02/24 202,592 211,457 0 0 0 0 0 100,000 21,145,651,685
  14 1397/02/23 202,492 211,356 0 0 0 0 0 100,000 21,135,601,154
  15 1397/02/22 202,391 211,256 0 0 0 0 0 100,000 21,125,564,724
  16 1397/02/21 202,291 211,155 0 0 0 0 0 100,000 21,115,542,369
  17 1397/02/20 202,191 211,055 0 0 0 0 0 100,000 21,105,534,064
  18 1397/02/19 202,091 210,955 0 0 0 0 0 100,000 21,095,539,782
  19 1397/02/18 201,991 210,856 0 0 0 0 0 100,000 21,085,556,771
  20 1397/02/17 201,891 210,755 0 0 0 0 0 100,000 21,075,547,689
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق