صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۱۵۸,۴۷۲,۰۵۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۴۸۱,۵۸۵ ۴۸۱,۵۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۵۸,۴۷۲,۰۵۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۴۸۱,۷۲۰ ۴۸۱,۷۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۷۲,۰۴۸,۵۹۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۴۸۱,۸۵۶ ۴۸۱,۸۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۸۵,۶۲۵,۱۶۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۴۸۱,۹۹۲ ۴۸۱,۹۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۹۹,۲۰۱,۹۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۴۸۲,۱۲۸ ۴۸۲,۱۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۱۲,۷۷۸,۹۱۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۴۸۲,۲۶۴ ۴۸۲,۲۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۲۶,۳۵۶,۱۰۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۴۸۲,۳۹۹ ۴۸۲,۳۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۳۹,۹۳۴,۰۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۴۸۲,۵۳۵ ۴۸۲,۵۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۵۳,۵۱۲,۰۲۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۴۸۲,۶۷۱ ۴۸۲,۶۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۶۷,۰۹۰,۰۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۴۸۲,۸۰۷ ۴۸۲,۸۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۸۰,۶۶۸,۰۴۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۴۸۲,۹۴۲ ۴۸۲,۹۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۹۴,۲۴۶,۲۷۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۴۸۳,۰۷۸ ۴۸۳,۰۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۳۰۷,۸۲۴,۷۰۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴۸۳,۲۱۴ ۴۸۳,۲۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۳۲۱,۴۰۳,۳۴۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴۸۲,۵۶۴ ۴۸۲,۵۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۵۶,۴۴۰,۷۲۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۴۸۲,۷۰۱ ۴۸۲,۷۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۷۰,۰۹۳,۹۵۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۴۸۲,۸۳۷ ۴۸۲,۸۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۸۳,۶۷۲,۲۰۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۴۸۲,۹۷۳ ۴۸۲,۹۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۹۷,۲۵۰,۴۷۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۴۸۳,۱۰۸ ۴۸۳,۱۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۳۱۰,۸۲۸,۹۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۴۸۳,۲۴۴ ۴۸۳,۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۳۲۴,۴۰۷,۶۴۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۴۸۳,۳۸۰ ۴۸۳,۳۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۳۳۷,۹۸۶,۵۴۵