صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۴۳۸,۵۵۷,۵۸۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۴۸۴,۳۸۶ ۴۸۴,۳۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۳۸,۵۵۷,۵۸۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۴۸۴,۵۰۷ ۴۸۴,۵۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰,۷۱۹,۹۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۴۸۴,۶۲۹ ۴۸۴,۶۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۶۲,۸۸۲,۹۰۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۴۸۴,۷۵۰ ۴۸۴,۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۷۵,۰۴۵,۸۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۴۸۴,۸۷۲ ۴۸۴,۸۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۸۷,۲۰۸,۸۰۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۴۸۴,۹۹۴ ۴۸۴,۹۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۹۹,۳۷۱,۹۴۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۴۸۵,۱۱۵ ۴۸۵,۱۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۵۱۱,۵۳۵,۲۸۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۴۶۷,۱۴۷ ۴۶۷,۱۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۱۴,۶۷۱,۱۱۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۴۶۷,۲۶۸ ۴۶۷,۲۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۲۶,۸۰۷,۱۳۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۴۶۷,۳۸۹ ۴۶۷,۳۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۳۸,۹۴۳,۲۱۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۴۶۷,۵۱۱ ۴۶۷,۵۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۵۱,۰۷۹,۳۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۴۶۷,۳۰۱ ۴۶۷,۳۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۳۰,۰۷۶,۷۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۴۶۷,۴۲۲ ۴۶۷,۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۴۲,۲۱۳,۰۲۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۴۶۷,۵۴۳ ۴۶۷,۵۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۵۴,۳۴۹,۴۶۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۴۶۷,۶۶۵ ۴۶۷,۶۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۶۶,۴۸۶,۰۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۴۶۷,۷۸۶ ۴۶۷,۷۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۷۸,۶۲۲,۸۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۴۶۷,۹۰۸ ۴۶۷,۹۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۷۹۰,۷۶۰,۲۲۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۴۶۸,۰۲۹ ۴۶۸,۰۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۰۲,۸۹۷,۵۷۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۴۶۸,۱۵۰ ۴۶۸,۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۱۵,۰۳۴,۹۴۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۴۶۸,۲۷۲ ۴۶۸,۲۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۲۷,۱۷۲,۴۹۶