اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,787,829,525
قیمت صدور هر واحد (ریال): 207,878
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 207,878
قیمت آماری هر واحد (ریال): 207,878
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص )
متولی صندوق : شرکت سبدگردان کاریزما(سهامی خاص )
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : احمد علی فرهودی ,عرفان لاجوردی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی ,پرهام اصلانی صومعه
مدیر ثبت : این نوع صندوق ندارد.
ضامن نقد شوندگی اول : این نوع صندوق ندارد.
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/26
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/21 207,878 207,878 0 0 0 0 0 100,000 20,787,829,525
  2 1397/01/20 207,777 207,777 0 0 0 0 0 100,000 20,777,682,172
  3 1397/01/19 207,675 207,675 0 0 0 0 0 100,000 20,767,548,913
  4 1397/01/18 207,574 207,574 0 0 0 0 0 100,000 20,757,429,726
  5 1397/01/17 207,473 207,473 0 0 0 0 0 100,000 20,747,324,584
  6 1397/01/16 207,372 207,372 0 0 0 0 0 100,000 20,737,233,461
  7 1397/01/15 207,272 207,272 0 0 0 0 0 100,000 20,727,156,334
  8 1397/01/14 207,171 207,171 0 0 0 0 0 100,000 20,717,093,176
  9 1397/01/13 207,070 207,070 0 0 0 0 0 100,000 20,707,043,963
  10 1397/01/12 206,970 206,970 0 0 0 0 0 100,000 20,697,008,669
  11 1397/01/11 206,870 206,870 0 0 0 0 0 100,000 20,686,987,270
  12 1397/01/10 206,770 206,770 0 0 0 0 0 100,000 20,676,979,740
  13 1397/01/09 206,670 206,670 0 0 0 0 0 100,000 20,666,986,055
  14 1397/01/08 206,411 206,411 0 0 0 0 0 100,000 20,641,131,584
  15 1397/01/07 206,310 206,310 0 0 0 0 0 100,000 20,631,009,884
  16 1397/01/06 206,209 206,209 0 0 0 0 0 100,000 20,620,902,139
  17 1397/01/05 206,108 206,108 0 0 0 0 0 100,000 20,610,808,326
  18 1397/01/04 206,007 206,007 0 0 0 0 0 100,000 20,600,728,417
  19 1397/01/03 205,907 205,907 0 0 0 0 0 100,000 20,590,662,390
  20 1397/01/02 205,806 205,806 0 0 0 0 0 100,000 20,580,610,218
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi