صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۸۷۱,۵۵۱,۳۶۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۴۱۸,۷۱۶ ۴۱۸,۷۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۷۱,۵۵۱,۳۶۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۴۱۸,۸۳۵ ۴۱۸,۸۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۸۳,۵۰۸,۶۳۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۴۱۸,۸۳۲ ۴۱۸,۸۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۸۳,۲۲۵,۷۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۴۱۸,۹۵۰ ۴۱۸,۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۹۴,۹۵۳,۶۴۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۴۱۹,۰۶۹ ۴۱۹,۰۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۰۶,۹۱۱,۲۷۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۴۱۹,۱۸۹ ۴۱۹,۱۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۸,۸۶۹,۰۸۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۴۱۹,۳۰۸ ۴۱۹,۳۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۳۰,۸۲۷,۰۷۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴۱۹,۴۲۸ ۴۱۹,۴۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۷۸۵,۲۵۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۴۱۹,۵۴۷ ۴۱۹,۵۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۵۴,۷۴۳,۶۱۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۴۱۹,۶۶۷ ۴۱۹,۶۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۶۶,۷۰۲,۴۸۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۴۱۹,۷۸۷ ۴۱۹,۷۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۷۸,۶۶۱,۳۷۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۴۱۹,۹۰۶ ۴۱۹,۹۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۹۰,۶۲۰,۲۸۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴۲۰,۰۲۶ ۴۲۰,۰۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۲,۵۷۹,۳۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۴۲۰,۱۴۵ ۴۲۰,۱۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۱۴,۵۳۸,۶۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۴۲۰,۲۶۵ ۴۲۰,۲۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۲۶,۴۹۸,۱۰۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۴۲۰,۳۸۵ ۴۲۰,۳۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۳۸,۴۵۷,۷۵۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۴۲۰,۵۰۴ ۴۲۰,۵۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۵۰,۴۱۴,۲۱۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۴۱۷,۹۲۸ ۴۱۷,۹۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۹۲,۸۲۱,۷۱۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۴۱۸,۰۴۸ ۴۱۸,۰۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۴,۷۷۷,۷۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۴۱۸,۱۶۷ ۴۱۸,۱۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۱۶,۷۳۴,۰۲۷