اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 100,001-
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,508,553,081
قیمت صدور هر واحد (ریال): 201,221
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 215,086
قیمت آماری هر واحد (ریال): 201,221
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص )
متولی صندوق : شرکت سبدگردان کاریزما(سهامی خاص )
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : احمد علی فرهودی ,عرفان لاجوردی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی ,پرهام اصلانی صومعه
مدیر ثبت : این نوع صندوق ندارد.
ضامن نقد شوندگی اول : این نوع صندوق ندارد.
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/26
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 201,221 215,086 13,865- 0 0 0 0 100,000 21,508,553,081
  2 1397/03/27 201,022 214,886 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,488,613,414
  3 1397/03/26 200,922 214,787 13,865- 0 0 0 0 100,000 21,478,664,794
  4 1397/03/25 200,823 214,687 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,468,730,283
  5 1397/03/24 200,724 214,588 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,458,809,854
  6 1397/03/23 200,625 214,489 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,448,903,482
  7 1397/03/22 200,526 214,390 13,864- 0 0 0 0 100,000 21,439,011,142
  8 1397/03/21 214,291 214,291 0 0 0 0 0 100,000 21,429,132,808
  9 1397/03/20 214,193 214,193 0 0 0 0 0 100,000 21,419,268,456
  10 1397/03/19 214,094 214,094 0 0 0 0 0 100,000 21,409,418,058
  11 1397/03/18 213,996 213,996 0 0 0 0 0 100,000 21,399,581,591
  12 1397/03/17 213,898 213,898 0 0 0 0 0 100,000 21,389,759,029
  13 1397/03/16 213,800 213,800 0 0 0 0 0 100,000 21,379,950,347
  14 1397/03/15 213,702 213,702 0 0 0 0 0 100,000 21,370,155,519
  15 1397/03/14 213,604 213,604 0 0 0 0 0 100,000 21,360,374,522
  16 1397/03/13 213,506 213,506 0 0 0 0 0 100,000 21,350,607,330
  17 1397/03/12 213,408 213,408 0 0 0 0 0 100,000 21,340,846,452
  18 1397/03/11 213,312 213,312 0 0 0 0 0 100,000 21,331,163,930
  19 1397/03/10 213,214 213,214 0 0 0 0 0 100,000 21,321,423,667
  20 1397/03/09 213,117 213,117 0 0 0 0 0 100,000 21,311,697,107
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق