صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۹۵۷,۵۹۲,۰۴۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۴۷۹,۵۷۶ ۴۷۹,۵۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۹۵۷,۵۹۲,۰۴۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۴۷۹,۷۱۸ ۴۷۹,۷۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۹۷۱,۸۳۷,۳۳۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۴۷۹,۸۶۱ ۴۷۹,۸۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۹۸۶,۰۸۲,۸۴۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۴۸۰,۰۰۳ ۴۸۰,۰۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۳۲۸,۵۷۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۴۸۰,۱۴۶ ۴۸۰,۱۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۱۴,۵۷۴,۹۱۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۴۸۰,۲۸۸ ۴۸۰,۲۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۲۸,۸۲۱,۲۷۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۴۸۰,۴۳۱ ۴۸۰,۴۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۴۳,۰۶۷,۶۵۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۴۸۰,۵۷۳ ۴۸۰,۵۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۵۷,۳۱۴,۲۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۴۸۰,۷۱۶ ۴۸۰,۷۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۷۱,۵۶۱,۰۷۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۴۸۰,۸۵۸ ۴۸۰,۸۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۸۵,۸۰۸,۱۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۴۸۰,۹۹۴ ۴۸۰,۹۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۹۹,۳۸۳,۳۵۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۴۸۱,۱۳۰ ۴۸۱,۱۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۱۲,۹۵۹,۱۸۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۴۸۱,۲۶۵ ۴۸۱,۲۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۲۶,۵۳۵,۰۲۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۴۸۱,۴۰۱ ۴۸۱,۴۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۴۰,۱۱۰,۸۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۴۸۱,۵۳۷ ۴۸۱,۵۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۵۳,۶۸۶,۹۶۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۴۸۱,۵۱۳ ۴۸۱,۵۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۵۱,۳۱۹,۲۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۴۸۱,۶۴۹ ۴۸۱,۶۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۶۴,۸۹۵,۴۸۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۴۸۱,۷۸۵ ۴۸۱,۷۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۷۸,۴۷۱,۹۴۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۴۸۱,۹۲۰ ۴۸۱,۹۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۱۹۲,۰۴۸,۹۷۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۴۸۲,۰۵۶ ۴۸۲,۰۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۰۵,۶۲۶,۰۳۲