صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۱۳۰,۶۸۶,۷۱۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۴۴۱,۳۰۷ ۴۴۱,۳۰۷ ۴۴۱,۳۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۳۰,۶۸۶,۷۱۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۴۴۱,۴۷۳ ۴۴۱,۴۷۳ ۴۴۱,۴۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۴۷,۳۳۵,۶۵۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۴۴۱,۶۴۰ ۴۴۱,۶۴۰ ۴۴۱,۶۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۶۳,۹۸۴,۶۱۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۴۴۱,۸۰۶ ۴۴۱,۸۰۶ ۴۴۱,۸۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۸۰,۶۳۳,۶۰۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۴۴۱,۹۷۳ ۴۴۱,۹۷۳ ۴۴۱,۹۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۹۷,۲۸۲,۶۲۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۴۴۲,۱۳۹ ۴۴۲,۱۳۹ ۴۴۲,۱۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۱۳,۹۳۱,۶۷۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۴۴۲,۳۰۶ ۴۴۲,۳۰۶ ۴۴۲,۳۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۳۰,۵۸۰,۷۴۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۴۴۲,۴۷۲ ۴۴۲,۴۷۲ ۴۴۲,۴۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۴۷,۲۲۹,۸۴۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۴۴۲,۶۳۹ ۴۴۲,۶۳۹ ۴۴۲,۶۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۶۳,۸۷۸,۹۷۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۴۴۲,۸۰۵ ۴۴۲,۸۰۵ ۴۴۲,۸۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۸۰,۵۲۸,۱۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۴۴۲,۹۷۲ ۴۴۲,۹۷۲ ۴۴۲,۹۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۹۷,۱۷۷,۳۱۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۴۴۳,۱۳۸ ۴۴۳,۱۳۸ ۴۴۳,۱۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۳۱۳,۸۲۶,۵۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۴۴۳,۳۰۵ ۴۴۳,۳۰۵ ۴۴۳,۳۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۳۳۰,۴۷۵,۷۶۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۴۴۳,۴۷۱ ۴۴۳,۴۷۱ ۴۴۳,۴۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۳۴۷,۱۲۵,۰۲۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۴۴۳,۶۳۸ ۴۴۳,۶۳۸ ۴۴۳,۶۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۳۶۳,۷۷۴,۳۱۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۴۴۵,۲۰۴ ۴۴۵,۲۰۴ ۴۴۵,۲۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۵۲۰,۴۲۳,۸۶۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۴۴۵,۳۷۱ ۴۴۵,۳۷۱ ۴۴۵,۳۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۵۳۷,۰۷۳,۴۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۴۴۵,۵۳۷ ۴۴۵,۵۳۷ ۴۴۵,۵۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۵۵۳,۷۲۳,۰۵۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۴۴۵,۷۰۴ ۴۴۵,۷۰۴ ۴۴۵,۷۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۵۷۰,۳۷۲,۶۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۴۴۵,۸۷۰ ۴۴۵,۸۷۰ ۴۴۵,۸۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۴,۵۸۷,۰۲۲,۳۴۱
  مشاهده همه